Jdi na obsah Jdi na menu
 


VLAJKY

21. 4. 2008

V L A J K Y

Minimální rozměry všech vlajek jsou 60 cm x 80 cm, s vyjímkou červené a šachovnicové vlajky, které musí mít minimální rozměry 80 cm x 100 cm.

ŽLUTÁ VLAJKA :
Jedna žlutá vlajka v pohybu bude vyvěšena po dobu 2 kol pro stejnou nehodu pouze tehdy, jestliže předjíždění v těchto místech by bylo nebezpečné nebo nemožné.

DVĚ ŽLUTÉ VLAJKY :
Dvě žluté vlajky v pohybu budou vyvěšeny, jestliže je nehoda v závodní stopě.

Žlutá vlajka je vyvěšena pouze na jednom stanovišti bezprostředně před překážkou/nehodou. Po spatření žluté vlajky musí jezdci přerušit předjíždšní, když si nejsou jisti, že předjíždění dokončí před stanovištěm se žlutou vlajkou a nesmí znovu začít předjíždět, dokud úplně minou místo nehody nebo překážku, kvůli které je použita žlutá vlajka. V této situaci se nepoužívá zelená vlajka.

 

ČERVENÁ VLAJKA :
Má být v pohybu pouze na příkaz ředitele závodu, kdy je nezbytné zastavit trénink nebo závod. Všichni jezdci musí okamžitě zpomalit a vrátit se na cestu do boxů ( nebo na místo určené v předpisech soutěže) a musí být připraveni v případě potřeby zastavit. Předjíždění je zakázáno.


MODRÁ VLAJKA :
Normálně ma být v pohybu, aby jezdce upozornila, že bude předjet. Má jiný význam během tréninků a při závodě
Během tréninku: Umožněte předjetí rychlejšímu vozu, který se chystá vás předjet.
Během závodu: Vlajka má být ukázána vozu, který je předjížděn vozem, který má minimálně jedno kolo náskok.
Jakmile je modrá vlajka ukázána, musí příslušný jezdec umožnit vozu za sebou při nejbližší příležitosti předjetí.

 

BÍLÁ VLAJKA :
Tato vlajka má být v pohybu. Používá se k signalizaci toho, že na úseku trati kontrolovaném tímto stanovištěm, je podstatně pomalejší vůz.

ČERNÁ VLAJKA  :
Tato vlajka se používá v kombinaci s fluorescenčním panelem s nápisem BLACK FLACK a startovním číslem. Jestliže je černá vlajka ukázána v rozjíždce, jezdec musí okamžitě zajet do paddocku, ve finále do uzavřeného parkoviště nebo na jiné místo, které je uvedeno ve zvláštních ustanoveních. Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu tento pokyn nedodrží, nesmí být vlajka ukazována po více neř čtyři po sobě jdoucí kola. O použití této vlajky rozhoduje normálně ředitel závodu. Rozhodnutí o vyloučení černou vlajkou musí být doručeno jezdci písemnou formou od ředitele závodu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář